Nguyễn Tiệp
CEO
Nguyễn Thanh Hoa
CMO
Phùng Văn Huân
CTO
Đinh Thế Phùng
COO