Lê Hoàng Nam Anh
CMO
Nguyễn Tiệp
CEO
Phùng Văn Huân
CTO